transprotec

Nasz Przedstawiciel Handlowy w Polsce:

tel. kom. +48 734 411 222
e-mail: biuro@transprotec.pl

ISO 9001

Ochrona danych osobowych


Zakres obowiązywania
Niniejsze oświadczenie informuje o rodzaju, zakresie oraz celu pobierania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników strony internetowej przez usługodawcę [transprotec GmbH, Bei der Neuen Münze 21, 22145 Hamburg, info@transprotec.de, 040/870859780].

Dane o dostępie/pliki dziennika serwera
Usługodawca lub dostawca usług internetowych pobiera dane o każdym dostępie do strony internetowej, zapisywane w tzw. plikach dziennika serwera. Należą do nich:
nazwa odwiedzanej strony internetowej, plik, data i godzina dostępu, przekazana ilość danych, komunikat o pomyślnym uzyskaniu dostępu, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny użytkownika, poprzednio odwiedzana strona (ang. referrer URL), adres IP oraz nazwa hosta komputera użytkownika. Usługodawca wykorzystuje te dane wyłącznie do analizy statystycznej, aby zapewnić bezpieczne i optymalne użytkowanie strony internetowej. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do weryfikacji danych w późniejszym czasie, jeśli w konkretnych okolicznościach istnieje uzasadnione podejrzenie korzystania ze strony internetowej niezgodnie z prawem.

Kontakt
Dane użytkownika, który nawiązuje kontakt z usługodawcą (np. przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej), są zapisywane w celu realizacji zapytania oraz na wypadek wystąpienia dodatkowych pytań.

Google Analytics
Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics – internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów internetowych, udostępniane przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, umożliwiające monitorowanie ruchu na stronie internetowej. Generowane przez cookies informacje o korzystaniu z niniejszej strony przez użytkownika są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i na nim przechowywane.
Jeśli na stronie internetowej aktywna jest anonimizacja adresów IP, to adresy te są uprzednio skracane przez Google do formy przyjętej w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizacja adresów IP na niniejszej stronie jest aktywna. Na zlecenie operatora strony internetowej firma Google wykorzystuje uzyskane dane do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, aby móc sporządzić raport o aktywności użytkowników oraz zaoferować operatorowi dodatkowe usługi związane z użytkowaniem strony i Internetu.
Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest kojarzony z innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookies, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. W tym przypadku mogą oni nie mieć pełnego dostępu do wszystkich funkcji oferowanych na niniejszej stronie. Użytkownicy mogą zapobiec pobieraniu generowanych przez cookies danych związanych z korzystaniem z niniejszej strony (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu ich przez firmę Google. W tym celu muszą oni pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki (ang. browser plug-in), dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Odwołanie, zmiany, korekty i aktualizacje
Użytkownik może złożyć wniosek, aby otrzymać bezpłatne informacje o zapisanych danych dotyczących jego osoby. Ponadto ma on prawo do skorygowania nieprawidłowych danych dotyczących jego osoby, a także do zablokowania lub usunięcia tych danych, o ile nie istnieje prawny obowiązek ich przechowywania.
 


© 2014
 

Pliki do pobrania| Sitemap | Impressum